img
Den bästa nya hälsoprodukten i Europa!

Genom tarmkanalen upptas omkring 1 % av kurkuminet.
Gurkmejaspray har ett upptag som är helt i sin egen klass!

Se mer