img
 • img
 • img
 • img
 • img

Järnspray

Bästa nya hälsoprodukt i Europa år 2018

Upptas direkt i blodomloppet, förbi matsmältningen.

En nydanande lösning på matsmältningsproblem och dåligt upptag som förekommer i samband med vanliga järnpreparat.
God naturlig smak av ugnsäpple.


De små spraydropparna absorberas snabbt i slemhinnan på kindens insida och därifrån till blodkärlen under den så att järnet upptas direkt i blodomloppet.
NordicHealth Järnspray bidrar till normalt immunförsvar, och kognitiva funktioner och hjälper till att minska trötthet och utmattning.

Garanterat bättre upptag än ur tabletter!
Munsprayen är sammansatt för att upptas direkt ur munnen i blodomloppet, förbi matsmältningen. De små dropparna absorberas snabbt i munnen och ger ett snabbare och effektivare näringsupptag än tabletter och kapslar.

Passar veganer och vegetarianer.

Kan användas under graviditet.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
Packning:25 ml
Från flaskan kan du:192 spraypumpningar
NextPrev

Ta 4 spraydoser dagligen eller or enligt läkarens anvisningar.

Behöver inte tas i samband med måltid eller en viss tid på dygnet, utan när det passar bäst.

Råvarorna i Nordic Healths produkter har valts med omsorg, och synergin mellan ämnena har undersökts. Varje enskild ingrediens finns till för att främja upptaget av magnesium eller vitaminen; för att på så sätt ge konsumenten full nytta av produkten. Den överlägset goda absorptionen ur Nordic Healths produkter har bekräftats i upptagsstudier och studier gällande upptagsvägarna, vilka utförts vid universiteten i Cardiff, Ulster och Sheffield.

Varje tillverkningssats undersöks och analyseras vid ett utomstående, ackrediterat laboratorium, som försäkrar att produkterna innehåller den mängd magnesium eller vitamin som utlovats. Denna kontroll av magnesiumhalten och vitaminhalten är viktig, eftersom halterna kan variera i råvaror av naturligt ursprung. Varje produktionssats genomgår dessutom en renhetsanalys.

In vitro evaluation of buccal delivery of iron from spray product. Heard C. Cardiff University, 2019

Järn – tillåtna hälsopåståenden:

Järn främjar normala kognitiva funktioner.

Järn främjar normal energiomsättning.

Järn främjar normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin.

Järn främjar normal syretransport i kroppen.

Järn främjar immunsystemets normala funktion.

Järn bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Ska man ta alla spraydoser på en gång eller så småningom under dagen?

Detta gör man som man själv önskar. Båda sätten garanterar optimalt av kroppen .

Våra nyaste undersökningar har visat att det bästa stället för upptaget är på kindens inre yta. Håll spraydosen i munnen i minst 10 sekunder så upptas de aktiva ämnena ur sprayen.

Vilken tid på dagen lönar det sig att ta sprayen?

Sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, det viktigaste är att göra det till en daglig rutin. Många tycker det är lättast att ta sprayen på morgonen i samband med morgonrutinerna.

Ska sprayen tas tillsammans med mat eller dryck?

Nej, det behöver man inte. Doseringssättet gör att munsprayen går förbi matsmältningssystemet, vilket innebär att sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, med eller utan mat. De aktiva ingredienserna kommer direkt in i blodomloppet via munnens slemhinnor.

Kan jag ta flera Nordic Health-sprayer samtidigt?

Ja. Alla Nordic Health-produkter har sammansatts så att de fungerar tillsammans utan kontraindikationer.

Alla doseringsmängder i sprayerna är på ett tryggt avstånd från maximigränsen, vilket betyder att man inte kan överdosera vitaminerna, även om man använder sprayerna samtidigt.

Spraypumpen är tilltäppt. Vad ska jag göra?

För att produkterna är naturliga kan det hända att produkten kristalliseras i pumpen och hindrar dess funktion. Det kan ske, om man inte har haft korken på sprayen, sprayen inte har förvarats i rumstemperatur eller inte har använts på en tid.

Det kan man lätt avhjälpa genom att lösgöra pumpen och skölja den under hett vatten i några minuter medan man samtidigt trycker på pumpen, så att proppen lossnar.

Hur länge räcker en flaska vitaminspray?

DLux Infant, DLux Junior, DLux1000 och DLux3000 innehåller alla 100 spraydoser. Om du tar en spraydos per dag, räcker sprayen i 100 dagar.

I en flaska DLux Gravid (25 ml) finns 160 spraydoser. Den dagliga dosen är 5 spraydoser, vilket betyder att en flaska räcker till för 32 dagar.

I en flaska Boost B12 (25 ml) finns 160 spraydoser. Den rekommenderade dagsdosen är 1-4 spraydoser och en flaska räcker alltså till för 40-160 dagar beroende på doseringen.

Kan vitaminsprayerna sprayas i mat eller dryck?

Vitaminmunsprayerna har sammansatts så att de absorberas genom munnens slemhinnor. Vi har genomfört kliniska test vid Cardiffs universitet och fått reda på att sprayerna effektivast tas upp från kindens insida. Därför har våra produkter utvecklats till att ge optimalt och ett säkert upptag.

Om man sprutar sprayen på mat eller i dryck blir hamnar de i matsmältningssystemet i stället för på munnens slemhinnor och då blir upptaget inte optimalt.

Robin Knutsson, Massör, personlig tränare och trummis.

Eftersom jag själv fick problem med min rygg och mage när jag väldigt ung har jag alltid haft ett intresse för hur jag kan må bra utan att behöva ta läkemedel. Vägrade acceptera läkarnas prognos att jag skulle få leva med mina problem resten av livet. Började leta olika träningsformer...

Läs mer