img
TARJOUS
 • img
 • img
 • img

MultiVit Junior Multivitaminspray

Komplett näringstillskott som munspray, sammansatt av experter för ditt barns hälsa och välbefinnande.

MultiVit Multivitaminspray för barn är en sakkunnigt sammansatt blandning av 14 viktiga vitaminer och mineraler som samverkar för att stärka barnets imunförsvar.

Den mångsidiga helheten innehåller alla B-vitaminer, inklusvive folat, A- , C-, D- och K-vitamin, selen och jod.

Garanterat bättre upptag än ur tabletter!

Munsprayen är sammansatt för att upptas direkt ur munnen i blodomloppet, förbi matsmältningen. De små dropparna absorberas snabbt i munnen och ger ett snabbare och
effektivare näringsupptag än tabletter och kapslar.


Lämpligt för barn och vegetarianer
Inga kontraindikationer med receptmediciner

  Packning:25 ml
  Från flaskan kan du:192 spraypumpningar
  Andra förpackningsstorlekar:25 ml
  NextPrev

  Ta 4 spraydoser dagligen. Behöver inte tas i samband med måltid eller en viss tid på dygnet, utan när det passar bäst.

  video

  Råvarorna i Nordic Healths produkter har valts med omsorg, och synergin mellan ämnena har undersökts. Varje enskild ingrediens finns till för att främja upptaget av magnesium eller vitaminen; för att på så sätt ge konsumenten full nytta av produkten. Den överlägset goda absorptionen ur Nordic Healths produkter har bekräftats i upptagsstudier och studier gällande upptagsvägarna, vilka utförts vid universiteten i Cardiff, Ulster och Sheffield.

  Varje tillverkningssats undersöks och analyseras vid ett utomstående, ackrediterat laboratorium, som försäkrar att produkterna innehåller den mängd magnesium eller vitamin som utlovats. Denna kontroll av magnesiumhalten och vitaminhalten är viktig, eftersom halterna kan variera i råvaror av naturligt ursprung. Varje produktionssats genomgår dessutom en renhetsanalys.

  Ska man ta alla spraydoser på en gång eller så småningom under dagen?

  Detta gör man som man själv önskar. Båda sätten garanterar optimalt av kroppen .

  Våra nyaste undersökningar har visat att det bästa stället för upptaget är på kindens inre yta. Håll spraydosen i munnen i minst 10 sekunder så upptas de aktiva ämnena ur sprayen.

  Vilken tid på dagen lönar det sig att ta sprayen?

  Sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, det viktigaste är att göra det till en daglig rutin. Många tycker det är lättast att ta sprayen på morgonen i samband med morgonrutinerna.

  Kan jag ta flera Nordic Health-sprayer samtidigt?

  Ja. Alla Nordic Health-produkter har sammansatts så att de fungerar tillsammans utan kontraindikationer.

  Alla doseringsmängder i sprayerna är på ett tryggt avstånd från maximigränsen, vilket betyder att man inte kan överdosera vitaminerna, även om man använder sprayerna samtidigt.

  Spraypumpen är tilltäppt. Vad ska jag göra?

  För att produkterna är naturliga kan det hända att produkten kristalliseras i pumpen och hindrar dess funktion. Det kan ske, om man inte har haft korken på sprayen, sprayen inte har förvarats i rumstemperatur eller inte har använts på en tid.

  Det kan man lätt avhjälpa genom att lösgöra pumpen och skölja den under hett vatten i några minuter medan man samtidigt trycker på pumpen, så att proppen lossnar.

  Hur länge räcker en flaska vitaminspray?

  DLux Infant, DLux Junior, DLux1000 och DLux3000 innehåller alla 100 spraydoser. Om du tar en spraydos per dag, räcker sprayen i 100 dagar.

  I en flaska DLux Gravid (25 ml) finns 160 spraydoser. Den dagliga dosen är 5 spraydoser, vilket betyder att en flaska räcker till för 32 dagar.

  I en flaska Boost B12 (25 ml) finns 160 spraydoser. Den rekommenderade dagsdosen är 1-4 spraydoser och en flaska räcker alltså till för 40-160 dagar beroende på doseringen.

  Kan vitaminsprayerna sprayas i mat eller dryck?

  Vitaminmunsprayerna har sammansatts så att de absorberas genom munnens slemhinnor. Vi har genomfört kliniska test vid Cardiffs universitet och fått reda på att sprayerna effektivast tas upp från kindens insida. Därför har våra produkter utvecklats till att ge optimalt och ett säkert upptag.

  Om man sprutar sprayen på mat eller i dryck blir hamnar de i matsmältningssystemet i stället för på munnens slemhinnor och då blir upptaget inte optimalt.

  Passar MultiVit-multivitaminsprayen för barn?

  MultiVit passar också för barn. Till de allra minsta barnen kan du också ge en halv dos.

  Passar MultiVit personer med specialdiet?

  MultiVit passar också vegetarianer och personer med celiaki eller diabetes. MultiVit-sprayen är magvänlig.

  Varför kan multivitamin inte innehålla alla tänkbara näringsämnen?

  Eftersom en del näringsämnen kan tävla med varandra eller rentav förhindra upptaget av andra näringsämnen, kan de inte ingå i samma preparat. Därför innehåller MultiVit-sprayen inte E-vitamin eller zink. Dessa näringsämnen ska intas på annat sätt, zink helst alltid för sig oberoende av form.