img
TARJOUS
 • img
 • img
 • img

MultiVit Multivitaminspray

En multivitaminspray med överlägset upptag som visats i studier!

MultiVit är en naturlig multivitaminspray. Många svenskar lider ofta brist på just de viktiga näringsämnen som ingår i MultiVit-sprayen. MultiVit innehåller naturligt vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3 och K1, samt biotin, folsyra, jod och selen.

MultiVit-multivitaminsprayen sugs i enlighet med studieresultat allra bäst upp via kindslemhinnan. På så sätt undviks de utmaningar som tarmen utgör för upptaget.

Produkten lämpar sig också för barn och vegetarianer. Med smak av vindruvor. Innehåller inga artificiella tillsatsämnen.


En flaska ger 160 spraypumpningar. Kosttillskott.

  Packning:25 ml
  Från flaskan kan du:160 spraypumpningar
  NextPrev

  4 spraypumpningar per dag direkt på kindslemhinnan. Enligt de färskaste studierna sugs vitaminer allra bäst upp via kindslemhinnan. Spraya därför vår multivitaminspray direkt på kindslemhinnan.

  Dygnsdosen på 4 spraypumpningar ger:

  180 mcg vitamin A
  1,1 mg vitamin B1
  1,4 mg vitamin B2
  8 mg vitamin B3 (niacin)
  6 mg vitamin B5 (pantotensyra)
  1,2 mg vitamin B6
  6 mcg vitamin B12
  50 mcg biotin (vitamin B7)
  20 mg vitamin C
  10 mcg vitamin D3
  75 mcg vitamin K1
  400 mcg folsyra
  150 mcg jod
  75 mcg selen

  video

  Råvarorna i Nordic Healths vitaminsprayer har valts med omsorg, och synergin mellan ämnena har undersökts. Varje enskild ingrediens finns till för att främja upptaget av vitaminerna; för att på så sätt ge konsumenten full nytta av produkten. Den överlägset goda absorptionen ur Nordic Healths vitaminsprayer har bekräftats i upptagsstudier och studier gällande upptagsvägarna, vilka utförts vid universiteten i Cardiff, Ulster och Sheffield.

  Houston DM, Heard CM, Hassanali Z. Analysis of the oral delivery of vitamin D3 from NordicHealth DLux spray formulations. Cardiff School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Cardiff University, May 2012.

  Hälsopåståenden som godkänts för de vitaminer och mineraler som ingår i MultiVit

  Vitamin A

  • Vitamin A bidrar till normal järnomsättning
  • Vitamin A bidrar till att bibehålla normala slemhinnor
  • Vitamin A bidrar till att bibehålla normal hud
  • Vitamin A bidrar till att bibehålla normal synförmåga
  • Vitamin A bidrar till immunsystemets normala funktion

  Vitamin B6

  • Vitamin B6 bidrar till normal cysteinsyntes
  • Vitamin B6 bidrar till normal energiomsättning
  • Vitamin B6 bidrar till nervsystemets normala funktion Vitamin B6 bidrar till normal homocysteinomsättning
  • Vitamin B6 bidrar till normal protein- och glykogenomsättning
  • Vitamin B6 bidrar till normal psykologisk funktion
  • Vitamin B6 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar
  • Vitamin B6 bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning
  • Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten

  Vitamin B12

  • Vitamin B12 bidrar till normal energiomsättning
  • Vitamin B12 bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Vitamin B12 bidrar till normal homocysteinomsättning
  • Vitamin B12 bidrar till normal psykologisk funktion
  • Vitamin B12 bidrar till normal bildning av röda blodkroppar
  • Vitamin B12 bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Vitamin B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning

  Biotin

  • Biotin bidrar till normal energiomsättning
  • Biotin bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Biotin bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen
  • Biotin bidrar till normal psykologisk funktion
  • Biotin bidrar till att bibehålla normalt hår
  • Biotin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor
  • Biotin bidrar till att bibehålla normal hud

  Vitamin C

  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för blodkärlens normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för broskets normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för tandköttets normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för hudens normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för tändernas normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal energiomsättning
  • Vitamin C bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Vitamin C bidrar till normal psykologisk funktion
  • Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Vitamin C bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
  • Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning
  • Vitamin C bidrar till att återbilda den reducerade formen av vitamin E
  • Vitamin C ökar järnupptaget

  Vitamin D

  • Vitamin D bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor
  • Vitamin D bidrar till normala kalciumnivåer i blodet
  • Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme
  • Vitamin D bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion
  • Vitamin D bidrar till att bibehålla normala tänder
  • Vitamin D bidrar till immunsystemets normala funktion

  Folat

  • Folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida
  • Folat bidrar till normal aminosyrasyntes
  • Folat bidrar till normal blodbildning
  • Folat bidrar till normal homocysteinomsättning
  • Folat bidrar till normal psykologisk funktion
  • Folat bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Folat bidrar till att minska trötthet och utmattning

  Jod

  • Jod bidrar till normal kognitiv funktion
  • Jod bidrar till normal energiomsättning
  • Jod bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Jod bidrar till att bibehålla normal hud
  • Jod bidrar till normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion

  Vitamin K

  • Vitamin K bidrar till normal blodkoagulation
  • Vitamin K bidrar till att bibehålla normal benstomme

  Niacin

  • Niacin bidrar till normal energiomsättning
  • Niacin bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Niacin bidrar till normal psykologisk funktion
  • Niacin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor
  • Niacin bidrar till att bibehålla normal hud
  • Niacin bidrar till att minska trötthet och utmattning

  Pantotensyra

  • Pantotensyra bidrar till normal energiomsättning
  • Pantotensyra bidrar till normal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer
  • Pantotensyra bidrar till att minska trötthet och utmattning
  • Pantotensyra bidrar till normal mental prestationsförmåga

  Riboflavin

  • Riboflavin bidrar till normal energiomsättning
  • Riboflavin bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Riboflavin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor
  • Riboflavin bidrar till att bibehålla normala röda blodkroppar
  • Riboflavin bidrar till att bibehålla normal hud
  • Riboflavin bidrar till att bibehålla normal synförmåga
  • Riboflavin bidrar till normal järnomsättning
  • Riboflavin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
  • Riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmattning

  Selen

  • Selen bidrar till normal spermatogenes
  • Selen bidrar till att bibehålla normalt hår
  • Selen bidrar till att bibehålla normala naglar
  • Selen bidrar till immunsystemets normala funktion
  • Selen bidrar till normal sköldkörtelfunktion
  • Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

  Tiamin

  • Tiamin bidrar till normal energiomsättning
  • Tiamin bidrar till nervsystemets normala funktion
  • Tiamin bidrar till normal psykologisk funktion
  • Tiamin bidrar till normal hjärtfunktion
  Ska man ta alla spraydoser på en gång eller så småningom under dagen?

  Detta gör man som man själv önskar. Båda sätten garanterar optimalt av kroppen .

  Våra nyaste undersökningar har visat att det bästa stället för upptaget är på kindens inre yta. Håll spraydosen i munnen i minst 10 sekunder så upptas de aktiva ämnena ur sprayen.

  Vilken tid på dagen lönar det sig att ta sprayen?

  Sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, det viktigaste är att göra det till en daglig rutin. Många tycker det är lättast att ta sprayen på morgonen i samband med morgonrutinerna.

  Ska sprayen tas tillsammans med mat eller dryck?

  Nej, det behöver man inte. Doseringssättet gör att munsprayen går förbi matsmältningssystemet, vilket innebär att sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, med eller utan mat. De aktiva ingredienserna kommer direkt in i blodomloppet via munnens slemhinnor.

  Kan jag ta flera Nordic Health-sprayer samtidigt?

  Ja. Alla Nordic Health-produkter har sammansatts så att de fungerar tillsammans utan kontraindikationer.

  Alla doseringsmängder i sprayerna är på ett tryggt avstånd från maximigränsen, vilket betyder att man inte kan överdosera vitaminerna, även om man använder sprayerna samtidigt.

  Spraypumpen är tilltäppt. Vad ska jag göra?

  För att produkterna är naturliga kan det hända att produkten kristalliseras i pumpen och hindrar dess funktion. Det kan ske, om man inte har haft korken på sprayen, sprayen inte har förvarats i rumstemperatur eller inte har använts på en tid.

  Det kan man lätt avhjälpa genom att lösgöra pumpen och skölja den under hett vatten i några minuter medan man samtidigt trycker på pumpen, så att proppen lossnar.

  Hur länge räcker en flaska vitaminspray?

  DLux Infant, DLux Junior, DLux1000 och DLux3000 innehåller alla 100 spraydoser. Om du tar en spraydos per dag, räcker sprayen i 100 dagar.

  I en flaska DLux Gravid (25 ml) finns 160 spraydoser. Den dagliga dosen är 5 spraydoser, vilket betyder att en flaska räcker till för 32 dagar.

  I en flaska Boost B12 (25 ml) finns 160 spraydoser. Den rekommenderade dagsdosen är 1-4 spraydoser och en flaska räcker alltså till för 40-160 dagar beroende på doseringen.

  Kan vitaminsprayerna sprayas i mat eller dryck?

  Vitaminmunsprayerna har sammansatts så att de absorberas genom munnens slemhinnor. Vi har genomfört kliniska test vid Cardiffs universitet och fått reda på att sprayerna effektivast tas upp från kindens insida. Därför har våra produkter utvecklats till att ge optimalt och ett säkert upptag.

  Om man sprutar sprayen på mat eller i dryck blir hamnar de i matsmältningssystemet i stället för på munnens slemhinnor och då blir upptaget inte optimalt.

  Passar MultiVit-multivitaminsprayen för barn?

  MultiVit passar också för barn. Till de allra minsta barnen kan du också ge en halv dos.

  Passar MultiVit personer med specialdiet?

  MultiVit passar också vegetarianer och personer med celiaki eller diabetes. MultiVit-sprayen är magvänlig.

  Varför kan multivitamin inte innehålla alla tänkbara näringsämnen?

  Eftersom en del näringsämnen kan tävla med varandra eller rentav förhindra upptaget av andra näringsämnen, kan de inte ingå i samma preparat. Därför innehåller MultiVit-sprayen inte E-vitamin eller zink. Dessa näringsämnen ska intas på annat sätt, zink helst alltid för sig oberoende av form.