SPRAYER SOM BEVISLIGEN FUNGERARSprayer är effektiva tack vare sättet de absorberas på: direkt från munnen till blodomloppet, vilket höjer vitaminnivåerna snabbt när produkten används i enlighet med rekommendationerna. Våra produkter är även lämpliga för barn, gravida och vegetarianer.

När absorptionen kontrolleras är det viktigt att man tar hänsyn till hela produkten med alla ingredienser för att säkerställa att råvarorna fungerar tillsammans. Det kan hända att ett sötningsmedel eller smakämne försämrar produktens absorptionsförmåga.

Nordic Health -produkterna har visat sig vara av hög kvalitet och de representerar den senaste utvecklingen inom branschen. 

→ Mer information om testerna