Varför är upptagningsförmågan i upptas Nordic Health™-munsprayerna så överlägset?

img
Vitaminsprayer

Ingredienserna i Nordic Health™-vitaminsprayer är noga utvalda och deras inbördes samverkan är utforskad. Varje ingrediens i sprayen bidrar till att vitaminet tas upp av kroppen och kommer användaren till full nytta. Den överlägsna upptagningen av Nordic Health™-vitaminsprayerna har bekräftats i absorptionsundersökningar och absorptionsvägsundersökningar vid universitet i Cardiff, Ulster och Sheffield.

img
Munsprayen upptas i blodomloppet via kindens slemhinna

Nordic Health™-vitaminspray är ett effektivt sätt att få vitaminerna att upptas direkt i blodomloppet. Enligt den senaste forskningen upptas vitaminer bäst genom kindens slemhinna. Undersökningarna visar att upptaget sker genom kindslemhinnan, förbi utmaningarna i tarmkanalen.

Välfungerande produkter

På marknaden finns det flera olika preparat, som ytligt betraktat ofta ser ut att innehålla samma näringsämnen. Utöver näringsämnenas kemiska form inverkar också hjälpämnena i produkterna och lösningens sammansättning betydligt på hur näringsämnena upptas och vilken hälsonytta de ger. Nordic Health™-produkterna har sammansatts så att upptaget är det bästa möjliga i fråga om alla näringsämnen. Upptaget från den färdiga produkten har också undersökts med hjälp av frivilliga försökspersoner, först då kan vi vara säkra på att produkten fungerar.

 • front-sun.png
  img
  Välj lämpligt preparat

  I näringstillskott i tablettform har man ofta lagt till alla tänkbara näringsämnen och i så stora doser som möjligt. Många spårämnen tävlar med varandra om samma upptagsväg och endast en liten del av näringsämnena i tabletten kommer åt att absorberas. I stället maximal styrka borde kunder som tar hand om sin hälsa fråga sig hur bra preparaten upptas av kroppen och om det har undersökts av tillverkaren. Den mängd som kroppen tar upp ur Nordic Health™-sprayerna är dokumenterat bra, vilket innebär att man inte behöver ta in näringsämnen i för stora doser i onödan.

 • front-heart.png
  img
  Sprayen doseras på munnens slemhinna

  Dosering av vitaminer och spårämnen på munslemhinnan är ganska nytt. Undersökningar har visat att munnens slemhinnor, i synnerhet kindens slemhinna, är särskilt bra för dosering av näringsämnen. Ur de korrekt sammansatta Nordic Health™-sprayerna upptas näringsämnena direkt i blodet i venerna. Då kan också personer som har problem med upptaget av näringsämnen försäkra sig om att näringsämnen snabbt och tillförlitligt absorberas med hjälp av munsprayen.

 • front-hand.png
  img
  Dokumenterat effektiv!

  Många produkter marknadsförs med påståendet att de absorberas väl, fast det i praktiken inte alls har undersökts. Upptaget av näringsämnen i tarmkanalen är en komplicerad process, där många faktorer påverkar resultatet. Olika slag av problem i tarmkanalen har också blivit vanligare, och till och med inflammationssjukdomar hos barn har ökat i världen (källa:). I en inflammerad tarmkanal är upptaget av alla näringsämnen försvagat. I flera olika undersökningar har man kunnat tydligt visa hur upptaget av näringsämnen ur optimalt sammansatta Nordic Health™-munsprayer alltid är mer tillförlitligt än upptaget i tarmkanalen. Genom blodmätningar har man säkerställt att halterna av näringsämnen i blodet i munspraygruppen alltid höjs betydligt snabbare och jämnare än i en kontrollgrupp som grundar sig på upptag genom tarmkanalen.

Synergin mellan de olika ingredienserna spelar en roll

img

I ingrediensförteckningen i produktförpackningen uppges endast vilka ämnen som ingår i ett preparat, men inte i vilka proportioner och hur preparatet har framställts.

Framställningstekniskt kan produkten tillredas på olika sätt, vilket påverkar t.ex. upptaget av näringsämnen. Det kan man inte på något sätt läsa på förpackningen. I Nordic Health™-sprayerna har alla ingredienser kombinerats så att näringsämnena i den slutliga produkten upptas optimalt utan att de stör varandra. Ingrediensernas samverkan är klart starkare än de enskilda ämnenas verkan var för sig.

B12-vitaminets form

Vitaminet i B12-vitaminpreparat kan vara cyanokobalamin eller metylkobalamin. Cyanokobalamin är en syntetisk form av B12-vitamin, som kroppen måste bearbeta till den fungerande, aktiva vitaminformen, dvs. metylkobalamin. I den processen frigörs också cyanidionen som är fast i molekylen och som stör organismens normala energiproduktion. I stora doser är cyanidionen dödligt giftig. Vi använder metylkobalamin som är den naturliga formen av B12-vitamin, fungerar i organismen och som dokumenterat tas upp alldeles utmärkt ur Nordic Health™-munsprayen.

Läs mer