Vanliga frågor

Magnesium

Kan jag använda magnesium som upptas genom huden när jag är gravid?

Ja. Under graviditeten är magnesium mycket viktigt för både mamma och barn, eftersom barn vid födseln har dubbelt så mycket magnesium som kalcium. Därför är barn så viga och har en elastisk och mjuk hud.

Våra magnesiumprodukter är perfekta för att användas under graviditet. Vi rekommenderar i synnerhet: Magnesium Gel, Body Butter, Body Lotion, Magnesium Flakes, Magnesium Spray och Magnesium Sensitive. Produkterna innehåller unik och, ren magnesiumklorid av farmaceutisk kvalitet, som NHS (National Health Services UK) för närvarande undersöker på St. Marks sjukhus i Harrow.

Klinisk undersökning

Magnesiumsprayerna genomgår som bäst den kliniska fasen 2 i en absorptionsundersökning på London Northwest NHS Hospital på patienter med tunntarmsstomi. Mellanrapporterna visar att alla försökspersoner fick hjälp mot kramper (hos 6/7 personer försvann kramperna helt, hos 1/7 lindrades de betydligt).

Varje produktionsparti undersöks och analyseras på ett utomstående, ackrediterat laboratorium så att produkten säkert innehåller den utlovade mängden magnesium. Det är viktigt att kontrollera det, eftersom halterna i ingredienser med naturligt ursprung kan variera. Om varje produktparti görs också en renhetsanalys.

Det finns inga begränsningar för doseringen av produkterna.

Kan jag använda magnesiumprodukter samtidigt med min medicinering?

Ingen av våra magnesiumprodukter som upptas genom huden har kontraindikationer.

Kan man få en överdos magnesium?

Du behöver inte vara rädd för överdoser när du använder magnesium som upptas genom huden. Maximigränserna gäller preparat som tas oralt, eftersom de kan ha en laxerande verkan för att magnesium är en naturlig relaxant.

Magnesiumbehovet ska vara i balans med kalciumet i kroppen; den idealiska proportionen är 1:1 eller 1:2.Den moderna västerländska kosten gynnar tyvärr kalcium i genomsnitt i proportion 20:1. Därför är magnesium ett viktigt kosttillskott.

En annan orsak till att överdosering av magnesium inte är allmänt är att kroppen gör sig av med överskotts magnesium, om man inte har allvarliga njurproblem. I sin bok Trandermal Magnesium Therapy nämner Mark Sircus att problem i verkligheten endast förekommer när magnesium har getts intravenöst.

Spraypumpen är tilltäppt. Vad ska jag göra?

För att produkterna är naturliga kan det hända att produkten kristalliseras i pumpen och hindrar dess funktion. Det kan ske, om man inte har haft korken på sprayen, sprayen inte har förvarats i rumstemperatur eller inte har använts på en tid.

Det kan man lätt avhjälpa genom att lösgöra pumpen och skölja den under hett vatten i några minuter medan man samtidigt trycker på pumpen, så att proppen lossnar.

Varför kan magnesiumsprayen ibland klia på huden?

Den vanligaste orsaken är torr hud. Om sprayen gör att det kliar, använd Nordic Health Magnesium Gel eller skonsamma Body Butter eller Lotion.

Det kan också vara att magnesiumhalten i cellerna är låg. Huden kan klia, när magnesiumet absorberas snabbt genom huden. Eftersom magnesiummolekylen är stor, kan den kännas på huden. Det är ändå viktigt att komma ihåg att kliandet inte är en allergisk reaktion mot magnesium, eftersom kroppen naturligt innehåller magnesium, och är livsviktigt för hälsan.

En annan faktor som kan orsaka en kliande känsla är mängden som har använts på ett och samma område. Vi rekommenderar 2-3 spraydoser på ett område och upp till 20 spraydoser per dag. Den kliande känslan kan accentueras, om huden är torr eller sönder. Kliandet minskar, när magnesiumnivån i cellerna ökar.

Magnesium som upptas genom huden hjälper att höja magnesiumnivåerna i kroppen fem gånger snabbare än preparat som tas oralt. För att minska den kliande känslan rekommenderar vi följande:

  • Applicera bara 2-3 spraydoser på ett hudområde. Massera in väl.
  • Dosera på våt hud efter duschen, då porerna är öppna.
  • Variera det ställe där du sprayar för att höja magnesiumnivåerna i hela kroppen.
  • Lite men ofta är det bästa sättet. Om du bara applicerar en spraydos är det också bra. Massera in den i huden, vänta en stund och spraya en gång till.

Det viktigaste är att applicera magnesiumsprayen när det känns bekvämt. När magnesiumet upptas genom huden, cirkulerar det i kroppen, så det har ingen betydelse på vilket ställe på kroppen du sprayar. När magnesiumnivåerna börjar stiga, märker du att områden som tidigare var känsliga inte längre är det.

Magnesium-badflingorna kan vara en skonsammare lösning för att höja magnesiumnivåerna. I ett bad eller fotbad är den magnesiumhöjande lösningen mildare för huden.

Vilka är skillnaderna mellan de fem olika magnesiumsprayerna?

Magnesium Spray Original: Muskelkramper – Sendrag - Muskelavslappning
Magnesium Spray Joint: Effektiv för leder – muskler – senor
Magnesium Spray Good Night: Muskelkramper – Sendrag - Muskelavslappning
Magnesium Spray Recovery: Som stöd för idrottsprestationer – Sendrag – Muskelkramper – Musklernas återhämtning
Magnesium Spray Sensitive: Muskelkramper – Spänd nacke och spända axlar

Vitamin

Från vilken källa härstammar D3-vitaminet i DLux-sprayerna?

D3-vitaminet i våra DLux-sprayer härstammar från lanolin, som har pressats ur fårull.

Hur länge räcker en flaska vitaminspray?

DLux Infant, DLux Junior, DLux1000 och DLux3000 innehåller alla 100 spraydoser. Om du tar en spraydos per dag, räcker sprayen i 100 dagar.

I en flaska DLux Gravid (25 ml) finns 160 spraydoser. Den dagliga dosen är 5 spraydoser, vilket betyder att en flaska räcker till för 32 dagar.

I en flaska Boost B12 (25 ml) finns 160 spraydoser. Den rekommenderade dagsdosen är 1-4 spraydoser och en flaska räcker alltså till för 40-160 dagar beroende på doseringen.

I vilken form är B12-vitaminet i BoostB12-munsprayen?

B12-vitaminet i Boost B12-vitaminsprayen är metylkobalamin. Det har valts för att det upptas bättre och vi på så sätt kan säkerställa att vitaminen upptas i blodomloppet genom munnens slemhinnor.

Forskarna är övertygade om att B12-vitamin bör tas uttryckligen i form av metylkobalamin. I en del B12-preparat används också cyanokobalamin B12 som råvara, men vi vill inte använda det i våra sprayer, eftersom det inte är effektivt eller välfungerande som ingrediens därav anser vi att det inte ger den önskade hälsonyttan.

Kan jag ta flera Nordic Health-sprayer samtidigt?

Ja. Alla Nordic Health-produkter har sammansatts så att de fungerar tillsammans utan kontraindikationer.

Alla doseringsmängder i sprayerna är på ett tryggt avstånd från maximigränsen, vilket betyder att man inte kan överdosera vitaminerna, även om man använder sprayerna samtidigt.

Kan vitaminsprayerna sprayas i mat eller dryck?

Vitaminmunsprayerna har sammansatts så att de absorberas genom munnens slemhinnor. Vi har genomfört kliniska test vid Cardiffs universitet och fått reda på att sprayerna effektivast tas upp från kindens insida. Därför har våra produkter utvecklats till att ge optimalt och ett säkert upptag.

Om man sprutar sprayen på mat eller i dryck blir hamnar de i matsmältningssystemet i stället för på munnens slemhinnor och då blir upptaget inte optimalt.

Passar Boost B12-vitaminsprayen för barn?

Boost B12-sprayen lämpar sig också för barn, och sprayen är ett idealiskt alternativ också för dem som inte kan eller vill svälja kapslar. För de minsta räcker det med en minimidos av sprayen.

Passar Boost B12-vitaminsprayen personer med specialdiet?

Ja. Sprayen lämpar sig för veganer och är officiellt godkänd av veganorganisationer. Sprayen lämpas sig också för dem som följer en celiaki- eller diabetesdiet. Boost B12-vitaminsprayen är magvänlig.

Passar DLux-vitaminsprayerna för personer med en specialdiet?

Ja, produkterna passar också vegetarianer och personer som har med celiaki- eller diabetesdiet. DLux-vitaminsprayerna är magvänliga.

Passar MultiVit personer med specialdiet?

MultiVit passar också vegetarianer och personer med celiaki eller diabetes. MultiVit-sprayen är magvänlig.

Passar MultiVit-multivitaminsprayen för barn?

MultiVit passar också för barn. Till de allra minsta barnen kan du också ge en halv dos.

Ska man ta alla spraydoser på en gång eller så småningom under dagen?

Detta gör man som man själv önskar. Båda sätten garanterar optimalt av kroppen .

Våra nyaste undersökningar har visat att det bästa stället för upptaget är på kindens inre yta. Håll spraydosen i munnen i minst 10 sekunder så upptas de aktiva ämnena ur sprayen.

Ska sprayen tas tillsammans med mat eller dryck?

Nej, det behöver man inte. Doseringssättet gör att munsprayen går förbi matsmältningssystemet, vilket innebär att sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, med eller utan mat. De aktiva ingredienserna kommer direkt in i blodomloppet via munnens slemhinnor.

Spraypumpen är tilltäppt. Vad ska jag göra?

För att produkterna är naturliga kan det hända att produkten kristalliseras i pumpen och hindrar dess funktion. Det kan ske, om man inte har haft korken på sprayen, sprayen inte har förvarats i rumstemperatur eller inte har använts på en tid.

Det kan man lätt avhjälpa genom att lösgöra pumpen och skölja den under hett vatten i några minuter medan man samtidigt trycker på pumpen, så att proppen lossnar.

Vad är det för skillnad mellan DLux-sprayerna?

Skillnaden är preparatens styrka.

  • En spraydos av DLux Infant innehåller 10 mcg D-vitamin som absorberas väl.
  • En spraydos DLux Junior innehåller 10 mcg D-vitamin som absorberas väl och smakar naturlig pepparmynta.
  • En spraydos DLux 1000 innehåller 25 mcg D-vitamin som absorberas väl och smakar naturlig pepparmynta.
  • En spraydos DLux 3000 innehåller 75 mcg D-vitamin som absorberas väl och smakar naturlig pepparmynta.
  • Fem spraydoser DLux Gravid innehåller 25 mcg D-vitamin som absorberas väl och den dagliga rekommenderade dosen B1- och B6-vitaminer och folsyra. Den smakar naturligt av mango-persika.
Varför finns det grönt te-extrakt i Boost B12-sprayen?

Grönt te-extrakt används i munsprayen som ett naturligt konserveringsmedel och som antioxidant. Grönt te främjar också absorptionen av sprayen.

I en undersökning som publicerades i The Lancet (6/2016) har man visat att grönt te innehåller kemikalien epigallocatechin gallate, som bidrar till att förbättra de kognitiva funktionerna.

Varför innehåller Boost B12 krom?

Krom är ett annat näringsämne som är svårt att dra nytta av enbart i dieten, men har visat sig upptas bra genom slemhinnorna. Fast B12-vitamin och krom inte behöver tas samtidigt, balanserar krom blodsockret och bidrar till att minska trötthet och utmattning, precis som B12.

Varför kan multivitamin inte innehålla alla tänkbara näringsämnen?

Eftersom en del näringsämnen kan tävla med varandra eller rentav förhindra upptaget av andra näringsämnen, kan de inte ingå i samma preparat. Därför innehåller MultiVit-sprayen inte E-vitamin eller zink. Dessa näringsämnen ska intas på annat sätt, zink helst alltid för sig oberoende av form.

Vilken tid på dagen lönar det sig att ta sprayen?

Sprayen kan tas vilken tid på dagen som helst, det viktigaste är att göra det till en daglig rutin. Många tycker det är lättast att ta sprayen på morgonen i samband med morgonrutinerna.