Dokumenterat överlägset upptag av magnesium

img

Ingredienserna i Nordic Health™-magnesiumprodukter är noga utvalda och deras inbördes samverkan är utforskad. Varje ingrediens i sprayen bidrar till att magnesiumet tas upp av kroppen och och kommer användaren till full nytta . Den överlägsna upptagningen av Nordic Health™-magnesium-hudprodukterna har bekräftats i absorptionsundersökningar och absorptionsvägsundersökningar vid universitet i Cardiff, Ulster och Sheffield.

img
Magnesium upptas direkt från huden i blodomloppet

Nordic Health™-hudprodukterna innehåller världens renaste, naturliga magnesium av farmaceutisk kvalitet. Magnesiumet absorberas genom huden direkt in i blodomloppet, förbi utmaningarna i tarmkanalen. Spruta eller applicera direkt på huden och massera in på önskat område. Det är ett effektivt och snabbt sätt att få magnesium att upptas direkt i blodomloppet.

Zechstein

Välfungerande produkter

På marknaden finns det flera olika preparat, som ytligt betraktat ofta ser ut att innehålla samma näringsämnen. Utöver näringsämnenas kemiska form inverkar också hjälpämnena i produkterna och lösningens sammansättning betydligt på hur näringsämnena upptas och vilken hälsonytta de ger. Nordic Health™-produkterna har sammansatts så att upptaget är den bästa möjliga för alla näringsämnen. Upptaget från den färdiga produkten har också undersökts med hjälp av frivilliga försökspersoner, och först då kan vi vara säkra på att produkten fungerar.

 • s1.png
  img
  Välj lämpligt preparat

  I näringstillskott i tablettform har man ofta lagt till alla tänkbara näringsämnen och i så stora doser som möjligt. Många spårämnen tävlar med varandra om samma upptagsväg och endast en liten del av näringsämnena i tabletten kommer åt att absorberas. I stället maximal styrka borde kunder som tar hand om sin hälsa fråga sig hur bra preparaten upptas av kroppen och om det har undersökts av tillverkaren. Den mängd som kroppen tar upp ur Nordic Health™-sprayerna är dokumenterat bra, vilket innebär att man inte behöver ta in näringsämnen i för stora doser i onödan.

 • s3.png
  img
  Magnesium upptas effektivt genom huden

  Vi har felaktigt vant oss vid att tänka att huden är ett ogenomträngligt hinder för utomstående ämnen. I praktiken är det dock inte så. Magnesiumkloriden och de övriga effektiva ämnena i Nordic Health™-magnesiumsprayerna absorberas snabbt av vävnaden under huden och hjälper t.ex. .mot smärtsamma muskelkramper på några minuter. Enligt pågående undersökningar verkar en dos magnesiumspray på huden kunna räcka till för hela kroppens magnesiumbehov, om upptaget via tarmkanalen är försämrat t.ex. av sjukdom eller medicinering.

 • purest-natural-source.jpg
  img
  Dokumenterat effektiv!

  Många produkter marknadsförs med påståendet att de absorberas väl, fast det i praktiken inte alls har undersökts. Upptaget av näringsämnen i tarmkanalen är en komplicerad process, där många faktorer spelar in. Olika slag av problem i tarmkanalen har också blivit vanligare. I en inflammerad tarmkanal är upptaget av alla näringsämnen försvagat. Att Nordic Health™-sprayer upptas utmärkt har konstaterats i absorptionsprov, och även personer som har problem i tarmkanalen får nödvändiga näringsämnen på ett tillförlitligt sätt genom sprayerna. Näringsämnena upptas från munnens slemhinnor direkt in i blodomloppet och är genas tillgängliga för kroppen .

Synergin mellan de olika ingredienserna spelar en roll

img

I ingrediensförteckningen i produktförpackningen uppges endast vilka ämnen som ingår i ett preparat, men inte i vilka proportioner och hur preparatet har framställts.

Framställningstekniskt kan produkten tillredas på olika sätt, vilket påverkar t.ex. upptaget av näringsämnen. Det kan man inte på något sätt läsa på förpackningen. I Nordic Health™-sprayerna så har alla ingredienser kombinerats så att näringsämnena i den slutliga produkten upptas optimalt utan att störa varandra. Ingrediensernas samverkan är klart starkare än de enskilda ämnenas verkan var och en för sig. T.ex. glukosamin, mentol, vintergrönolja och magnesium fungerar bättre tillsammans för att avhjälpa smärta i lederna än samma ämnen doserade var och en för sig.